Статистика посещений

Яндекс.Метрика

Страны посетители

Flag Counter
DSCF1341

Беларуская мова. Эканамiчная лексiка

Зразікава В.А. Беларуская мова. Эканамiчная лексiка: вучэбны дапаможнiк для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па эканамічных спецыяльнасцях / В.А. Зразікава, А.В. Губкіна. -3-е выданне, стэрэатыпнае. - Мінск: Издательство Гревцова, 2012. -215 с.

У вучэбным дапаможніку змешчаны тэарэтычны матэрыял па ycixраздзелах курса «Беларуская мова: прафесійная лексіка». Для засваення iзамацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры маўлення прапануецца вялікая колькасць заданняў iпрактыкаванняў, якія маюць выразную прафесійную (эканамічную) накіраванасць. Матэрыялы дапаможніка адаптаваны да новай рэдакцыі правілаў, уведеных у дзеянне Законам Рэспублікі Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіiпунктуацыі».

ДО ДНЯ 75-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОСТАЛОСЬ:

ДО НАЧАЛА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР ОСТАЛОСЬ:

ПОДЕЛИТЬСЯ